0(216)606-25-26
Sosyal Medya Hesaplarımız

eDönüşüm Nedir, Neden Gereklidir?

07 Ağustos 2021
eDönüşüm Nedir, Neden Gereklidir?

E-Dönüşüm Nedir?

En basit şekilde e-dönüşüm konusunu anlatacak olursak eğer bilginin, varlığın, girişimciliğin ve ihtiyaçların dijital dünya üzerinde gerçekleştirilebilmesidir. Yani kısacası teknolojinin nimetleri sayesinde hız ve tasarruf ile temel ihtiyaçların başıdır. Son yıllarda ise devlet içerisinde de kullanım alanı oldukça fazlalaşmıştır. Böylece e-dönüşüm sürecinin de önemini az çok da olsa kavramış olursunuz. E-imza, e-devlet, e-fatura, e-bilet gibi birçok kavramı bu alan içerisinde görmek mümkün hale gelmiştir. Bu kavramlar özellikle de devlet için bir seçenekten çok zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü artık önümüzdeki çağ kesinlikle teknolojidir. Bilgi çağının ve dijital ortamın bu kadar sıklaşması dünya üzerinde de bazı kavramları ve kullanımları zorunlu hale getirir.

E-Dönüşüm Görevi Hakkında

Kredi kartı ekstreleriniz, yasal işlemleriniz, vergi beyannameleri gibi daha birçok alanda e-dönüşümün hareketlerini sıkça görürsünüz. Hatta son yıllarda ülkemiz üzerinde de ciddi bir şekilde kullanımı artış göstermiştir. Hatta E- Bilet kavramını duymayan yoktur bile. Ayrıca ülkelerin arasındaki sınırları bile kaldırmayı başarmıştır. E- Hayat projesiyle birlikte dünyanın herhangi bir yerinde iki uzak nokta arasından veri transferi, iletişim, yazışmak gibi alışverişler oldukça hızlı ve kolayca gerçekleşecektir.

Ticari faaliyetler ve girişimcilik alanında ilkel yöntemleri bir kenara bırakmıştır. Fiziksel bir varlığa daha çok ihtiyaç duymaya başlamıştır. Yani bu bir mağaza da olabilir. Hatta zaman içerisinde geleneksel mağazacılığın yerini bile alması beklenen E-Ticaret ortamı her gün biraz daha gelişmeye devam ediyor. Kısacası bu alan o kadar geniştir ki her yenilikten bir miktar pay alarak kendi bünyesini büyük bir alana yaymayı başarmıştır. Bu sayede yeni iş modelleri, hizmet ve ürün seçenekleri, ihtiyaçlar gibi birçok şeyi bambaşka şekilde karşınıza çıkartmaktadır.

E-Dönüşümünün Hayata ve İnsanlara Karşı Avantajı Nelerdir?

Son yıllarda e-fatura ve e-defter alanında girişimciler kullanım olarak çok fazla el sütünde tutmaktadır. Bu durum gelişen yıllar içerisinde devletin bir politikası haline gelmeyi başarmıştır. Özellikle de yıllık 250 milyon faturanın e-fatura üzerine dönüştürülmesini düşünürsek eğer nereden baksanız 500 milyon TL civarında devlete inanılmaz bir yaptırımı olacaktır. Bu şekilde ciddi tasarruflar elde edilerek farklı alanlar paranın kullanılmasına da zemin hazırlanmış olacaktır.

E-Fatura Hakkında

E-Fatura nedir sorusu son zamanlarda sıkça kişiler tarafından Google üzerinde aranan kelimelerden biridir. E-Fatura sistemi Türkiye üzerinde 397 sıra no.lu VUK tebliği ile birlikte hayata geçirilmiştir. Uygulanması ise 5 Mart 2010 tarihinden itibaren kullanımdadır. Bu sistem üzerinde bulunan veri format ve standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. VUK gereği ise bir fatura içerisinde yer alması gereken bilgilerin olduğundan, satıcı ve alıcının arasındaki iletişimden merkezi bir platform haline gelmiş belgedir.

Daha basit bir şekilde dile getirecek olursak eğer elektronik faturalama işlemi olarak da adlandırabiliriz. Standart olarak kullanılan kâğıt fatura ile tamamen aynı hukuki niteliklere sahip bir şekilde belli aşamalar ile elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Burada önemli bir bilgilendirme yapmak gerekirse 10.10.2019 tarihinde E-Dönüşüm ile ilgili zorunlu geçiş tarihlerini barındıran 509 sayılı VUK Tebliği Resmî Gazete üzerinde yayınlanarak halka sunulmuştur.

E-Fatura Kullanımı Sonucunda Elde Edilecek Olan Avantajlar

E-Fatura alanı her ne kadar basit bir olay gibi gözükse de aslında birçok avantajı da beraberinde doğurmuş olan bir sistemdir. E-Fatura programı sayesinde sizlerin işletme maliyetlerini iyi bir şekilde düşürecektir. Kesinlikle doğa dostudur, kağıt kullanımını 0’a düşürür. Bu sayede kağıt maliyeti üzerinden tasarruf etmiş olacaksınız. Faturalar dijital ortamlar üzerinden kesildikleri sebebiyle E-Fatura göndermiş olduğunuz mükellefler için tekrar bir kağıt fatura göndermenin bir önemi de yoktur.

E-Fatura sistemi oldukça kolay ve düzenlidir. Ancak kağıt fatura sistemleri bir süre sonra oldukça zorlaşabiliyor. Bu nedenle karmaşık bir hal içerisine girerek sizleri zor duruma düşürür. Ancak e-fatura sistemi sayesinde zamandan tasarruf ederek kağıt faturaların düzenlemesiyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. En önemlisi de kağıt faturalarının işlenmesi sırasında sizlerin gözünden kaçan insan kaynaklı sorunları da ortadan kaldırmış olursunuz. Bir diğer bütçe konusu ise faturaların posta veya kargo ile gönderilmesidir. Oldukça maliyetli olan bu alanda da sizlere iyi bir tasarruf yapmanıza yardımcı olacaktır.

E-Fatura Kullanımı Kimler İçin Zorunludur?

E-Fatura sisteminde geçmesi olan bazı mükellefler vardır. E-Fatura kayıt için zorunlu kişiler;

 • 2018 yılında hesap dönemi içerisinde ait brüt satış hasılatları 10 milyon TL ve üzeri olan firmalar,
 • Aynı zamanda 2018 ve 2019 yıllarına ait dönemlerde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzere olanlar,
 • Bunların dışında 2020 yılı dönemine ait brüt satış hasılatı 5 milyon TL üzeri olan firmalar,
 • 4760 sayılı kanun neticesinde ortaya çıkarılan 1 sayılı listedeki malların ithali, imali ve teslimi gibi faaliyetler neticesiyle Enerji piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisansı alan firmalar,
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze meyve ticareti üzerine uğraşan kişiler (eğer 5957 kanuna uyuyorsa),
 • 6563 sayılı kanun ile belirtilen hizmet araçları için,
 • ÖTV kanunu içerisinde 3 sayılı listede mevcut malları inşa, imal ve ithal edenler,
 • Son olarak ise e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olup e-fatura uygulamasını kullanmaya devam edenler için

Bu sistem zorunlu hale getirilmiştir.

 E-Fatura Mimarisi Nedir?

E-Fatura mimarisi;

 • Sistem üzerinde kayıtlı olan kullanıcılara e-Fatura gönderimi sağlanabilir.
 • Aynı zamanda sistem üzerinde kayıtlı olan kişilerden e-Fatura alınabilir.
 • Gönderilmiş olan ve sonucunda almış olduğunuz e-Faturalar bilgisayar ortamında indirilerek saklanabilir. Bu sayede istenildiği taktirde ibraz edilecektir.

E-Arşiv Sistemi Hakkında

Vergi Usul Kanunları neticesinde fatura, kağıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenmiştir. İlk nüshası yani aslı müşteriye verilir. İkinci nüshası ise yine kağıt ortamı içerisinde aynı kanun neticesinde muhafaza ve ibraz hükümlerince mükellefler tarafından saklanan bir belge niteliğindedir. 397 sıra numarasına sahip olan ve Vergi Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura uygulaması içerisinde kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içinde yer alan şartlara uygun olarak E-Arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturulur. Kağıt ortamında ise gönderme ve ortada olan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamlar üzerinden korunması sağlanacaktır.

Aynı zamanda söz konusu olan mükellefler E-Arşiv programı kapsamı ile oluşturuldukları faturaları alıcıların talepleri doğrultusunda efatura.gov.tr üzerinden yayımlanmış e-fatura format ve standardını kullanmak, söz konusu olan faturanın basılabilir görüntüsünü eklemek şartıyla birlikte müşterilerine elektronik ortamda iletebilirler. Bu durum neticesinde de E-Arşiv faturasını ayrıca kağıt üzerine basmaya ihtiyaç yoktur.

Önemli bir not olarak paylaşmak isteriz ki e-Arşiv programı üzerinden faydalanmak isteyen kişiler önce e-fatura programı içerisine kayıtlı olmalıdır.

E-Arşiv ve E-Fatura Arasında Bulunan Farklar

E Fatura gönderimlerini gerçekleştirebilmek adına alıcının da E Fatura kullanıcı olması gerekir. Ancak alıcı E Fatura kullanıcısı değil ise e-Arşiv Fatura gönderimi yapabiliriz. Böylece kağıt fatura kullanım sistemini tamamen ortadan kaldırmış olursunuz. E-Arşiv sistemi üzerinde bulunan fatura nüshaları entegratör firmalar aracılığı ile sağlanır.

E-İrsaliye Hakkında

487 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiş olan E-İrsaliye programı, yaygın bir şekilde kullanıma sahip belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde elektronik ortam üzerinden belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortam üzerinden iletiminin sağlanması, muhafaza ve ibraz edilmesini içeren bir programdır.

E-İrsaliye Kimler İçin Zorunludur?

E-Fatura programı içerisinde kaydı olan, 2018 veya müteakip hesap dönemleri içinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin E-İrsaliye kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Son tebliğ neticesinde E-İrsaliye ayrıca ÖTV I, ÖTV III listeleri içerisinde bulunun ürünlerle ilgili olan firmalar ve Gübre Takip Sistemine kayıtlı tüm firmalara da zorunlu kullanım getirilmiş durumdadır.

E-İrsaliye Kullanımının Avantajları

E-İrsaliyeye geçiş işleminin yapılmasından sonra kağıt irsaliyeye göre daha pratik bir kullanım elde edersiniz. Özellikle e-fatura ve e-arşiv kullanıcısıysanız dijital ortama taşıdığınız faturalama süreçleri e-irsaliye ile daha rahat bir şekilde kullanıma kavuşur.

E-Defter Hakkında Bilgi

E-Defter nedir sorusunu tanımlamak gerekirse; Şekil hükümlerinden bağımsız bir şekilde Vergi Usul Kanununca ve Türk Ticaret Kanuna göre tutulması zorunlu halde olan defterler içerisinde yer alması gereken bilgileri kapsayan dijital bir kayıt biçimi şeklinde basitçe tanımlamak mümkündür.

E-Defter Mimarisi Hakkında

E-Defter dosyaları ile ilgili kılavuzlar içinde belirtilen standartlar ve formatlara uygun bir şekilde hazırlanır. Hazırlanmış olan dosyalar defter şema yapısında öngörülmüş alana yerleştirilmelidir. Oluşturmuş olduğunuz defter dosyası mühürlenir veya imzalanır. Ardından mühürlenmiş olan defteriniz içerisinde belli bilgiler alınarak berat dosyasının oluşması sağlanır. Daha sonra berat dosyası da aynı şekilde imzalanır veya mühürlenir. Bu dosya daha sonra paketlenir. Hazırlanan paket ise edefter.gov.tr adresi üzerinden e-Defter programı üzerinden giriş yapılarak yüklenmesi sağlanır. Berat dosyası ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait mali mührü ile mühürlenmiş bir şekilde defter sahibinin erişimine açılır.

E-SMM Nedir?

Açılımı Serbest Meslek Mensupları olan ve mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları adına e- ortamda belge düzenleyebilir. Daha sonrasında muhatap kişi talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamından iletimi sağlanabilir. E- ortamda muhafaza ederek Gelir İdare Başkanlığı’na e-SMM olarak raporlanan belgelerdir.

E-SMM programı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan standartlar neticesinde uygun bir şekilde e- ortamda oluşturulur, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamalar bütünü olarak bilinir. Kısacası e-SMM yeni bir belge türü değildir. Kağıt serbest meslek makbuzuyla hukuki olarak aynı nitelikleri içerisinde bulundurur.

ÜCRETSİZ PROGRAM İÇİN FORMU DOLDURUN